Klinische Anatomie

De sectie Klinische Anatomie en Embryologie van de afdeling Medische Biologie (Amsterdam UMC, locatie AMC) verzorgt praktisch en theoretisch onderwijs over de anatomie en embryologie van de mens in diverse medische, biomedische en paramedische bachelor- en masteropleidingen, alsook in de medische vervolgopleidingen. Daarnaast verrichten we onderzoek op het gebied van taphonomie, biologische/forensische antropologie, embryologie/teratologie en functionele anatomie in samenwerking met diverse medische- en forensische onderzoekers van verschillende (internationale) universiteiten.

Onderwijs Klinische Anatomie en Embryologie

Demonstraties op de snijzalen

Naast onze reguliere onderwijsbijdragen worden er voor (para)medische studenten en professionals snijzaal-demonstraties van de menselijke anatomie verzorgd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in het tab boven. Heeft u zelf suggesties voor specifiek onderwijs “op maat” dan vernemen wij die graag.

Aangeboren hartafwijkingen

In samenwerking met de afdelingen Perinatologie en Kindercardiologie verzorgt de sectie Klinische Anatomie en Embryologie hands-on practica over aangeboren hartafwijkingen aan medische professionals (in opleiding) zoals verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen. Voor meer informatie kunt u mailen naar: r.j.oostra@amsterdamumc.nl.

Biologische/Forensische Antropologie

In samenwerking met diverse forensische specialisten verzorgt de sectie Klinische Anatomie en Embryologie colleges en practica over de rol van forensische antropologen binnen het identificatie proces en het toepassen van forensische antropologische technieken binnen een forensisch onderzoek. Dit onderwijs is o.a., geschikt voor studenten (HBO en universitair) archeologie, biologie, culturele antropologie, geneeskunde, biomedische-wetenschappen, forensische wetenschappen en voor technisch rechercheurs. Voor meer informatie kunt u mailen naar: a.e.vandermerwe@amsterdamumc.nl.

Gebruik van humaan materiaal

Voor het gebruik van humaan materiaal voor trainingen, cursussen of wetenschappelijk onderzoek, kunt u contact opnemen met de technisch manager onderwijs van de sectie Klinische Anatomie en Embryologie: mevr. Mara Clerkx via snijzaal@amc.uva.nl.

Anatomie-demonstraties op de snijzalen

Kennis van de anatomie is onontbeerlijk voor studenten
en professionals in alle medische en paramedische beroepen.
Daarom verzorgt de sectie Klinische Anatomie en Embryologie
van het Amsterdam UMC, locatie AMC,
snijzaal-demonstraties van de menselijke anatomie.

Voor wie?

Voor groepen MBO, HBO en WO studenten en professionals verpleegkunde, fysiotherapie, verloskunde, podotherapie, verzorging, doktersassistenten, etc.

Wat krijg ik te zien?

Na een introductie van 15-20 minuten over het concept van een lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap, volgt een demonstratie op snijzaal van twee uur. Daarbij zullen aan de hand van voor-geprepareerde lichamen alle aspecten van de menselijke anatomie door een ervaren docent gedemonstreerd worden. Desgewenst kan daarbij de nadruk op verschillende organen of structuren (bijv. het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat) gelegd worden.

Wat kost het?

De kosten van een standaard demonstratie bedraagt ca €420 per groep (afhankelijk van specifieke wensen). Een groep van maximaal zestien personen kost daarom rond €26 euro per persoon.

Wanneer?

Demonstraties worden na afspraak gegeven op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

Hoe maak ik een afspraak?

Bel: 020-5664927 of e-mail naar: snijzaal@amc.uva.nl

Onderzoek

Het onderzoek van de sectie Klinische Anatomie en Embryologie concentreert zich rond drie thema’s:
– Embryologie en aangeboren afwijkingen
– Fysische antropologie en tafonomie
– Functionele en beeldvormende anatomie
Meer informatie over onze onderzoeksactiviteiten vindt u hier.

Lichaamsdonatie

Antwoorden op veel gestelde vragen over het ter beschikking stellen aan de wetenschap vindt u hier. Informatie voor reeds aangemelde lichaamsdonoren (codicilhouders) en hun nabestaanden is hier te vinden.

Medewerkers

Prof. Dr. Roelof-Jan Oostra, hoofd
T: 020 – 566 5246
E: r.j.oostra@amsterdamumc.nl

Dr. Petra E.M.H. Habets, staflid / onderwijscoördinator
T: 020 – 566 5406
E: p.e.habets@amsterdamumc.nl

Dr. A.E.(Lida) van der Merwe, staflid
T: 020 – 566 5246
E: a.e.vandermerwe@amsterdamumc.nl

Dr. Roeland P. Kleipool, staflid
T: 020 – 566 6709
E: r.p.kleipool@amsterdamumc.nl

Mevr. Mara Clerkx, technisch manager onderwijs
T: 020 – 566 5407
E: m.clerkx@amsterdamumc.nl

Mevr. Inge Dijkman, anatomisch technicus
T: 020 – 566 4916
E: i.dijkman@amsterdamumc.nl

Dhr. J. Hanemaaijer, anatomisch technicus
T: 020 5664925
E: j.hanemaaijer1@amsterdamumc.nl

Dhr. S van den Berg, anatomisch technicus
T: 020 5664925
E: j.s.vandenberg1@amsterdamumc.nl

Mw. L. Pasman, logistiek manager onderwijs
T: 020 5664927
E: l.pasman@amsterdamumc.nl