Lichaamsdonatie Amsterdam UMC, locatie AMC en coronavirus.

Opening afdeling anatomie locatie AMC

Na een sluiting van een aantal maanden zijn wij blij te kunnen zeggen dat wij per 6-4-2021 weer geopend zijn voor de aannamen van stoffelijk overschotten van onze donoren. Voor de inschrijving van nieuwe donoren zijn wij altijd open geweest.

Om de veiligheid van onze medewerkers te kunnen garanderen zijn hieraan wel een aantal voorwaarden verbonden.

Overledene die besmet zijn met het SARS-COVID 19 virus zullen niet worden geaccepteerd.

Personen die zijn overleden op een afdeling waar SARS-COVID 19 heerst zullen niet worden geaccepteerd.

Wij streven ernaar zo lang mogelijk open te blijven, maar mochten de corona maatregelen aangescherpt worden is een 3e sluiting mogelijk niet te voorkomen.

Met vriendelijke groeten, Prof. Dr. R.J. Oostra en het team van de afdeling Medische Biologie, sectie Klinische Anatomie & Embryologie

Voor het melden van een overlijden kunt u bellen met onze uitvaartondernemer Unigra B.V. op nummer 020 617 8989 dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Ter beschikking stellen van uw lichaam aan de wetenschap

Het besluit om uw lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap wordt niet zomaar genomen.

Volgens de wet worden de lichamen van overledenen begraven of gecremeerd. Daarnaast is het mogelijk dat u tijdens uw leven besluit uw lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap. Door uw besluit wordt uw lichaam overgedragen aan een anatomisch laboratorium en vindt er geen begrafenis of crematie plaats. U kiest er dan voor om na uw dood uw lichaam te bestemmen voor het onderwijs aan (medische) studenten, de nascholing van artsen en voor de onderzoeksvragen die ons instituut samen met andere wetenschappers probeert te beantwoorden.

Met ingang van 1 juli 2020 is de nieuwe Donorwet van kracht, die betrekking heeft op orgaandonatie. Orgaandonatie is iets anders dan lichaamsdonatie. Het is mogelijk zowel een donorcodicil (voor orgaandonatie) als een wilsbeschikking (voor lichaamsdonatie) te hebben maar tot voor kort waren die meestal niet tegelijk uitvoerbaar. Per 1 juli is echter besloten dat uw lichaam ook door ons geaccepteerd kan worden als er eerst orgaandonatie heeft plaats gevonden. Meer informatie over orgaandonatie vindt u hier.

Voor meer informatie zie onderstaande folders:

Inschrijfformulieren codicilhouder

Ter beschikking stellen aan de wetenschap; meest gestelde vragen

Informatie voor codicilhouders, hun nabestaanden of gemachtigden

Heeft u nog vragen neem dan telefonisch (antwoord apparaat) of schriftelijk contact met ons op:

Amsterdam UMC, locatie AMC
Afdeling Medische Biologie, sectie Klinische Anatomie en Embryologie
Meibergdreef 15
1105 AZ Amsterdam
Tel. 020-5664927
E-mail: codicil@amc.uva.nl

Contactformulier

Kunt u de PDFs niet printen, vul dan onderstaand contactformulier in om het informatiepakket te ontvangen, waarin ook het registratieformulier is bijgevoegd.