Lichaamsdonatie Amsterdam UMC, locatie AMC

Dreigende aannamestop lichamen

 

Geachte Donoren,

Helaas stevenen wij af op een tijdelijke aannamestop van lichamen van donoren. Door de COVID-19 restricties, zijn er veel minder lichamen voor onderwijs en onderzoek gebruikt dan in het verleden het geval was. Het gevolg is dat de limiet van onze opslagcapaciteit momenteel bijna bereikt is. Door deze overmachtssituatie zullen wij binnenkort genoodzaakt zijn onze aanname te sluiten en lichamen van overleden donoren te weigeren. Dat betekent voor u als lichaamsdonor dat er bij overlijden tijdens onze sluiting een uitvaart geregeld zal moeten worden.

Voor codicilhouders die ingeschreven zijn vóór 30 september en die helaas geweigerd moeten worden vanwege de sluiting, bieden wij samen met onze uitvaartondernemer Unigra voor de duur van de sluiting een speciaal uitvaarttarief aan. Dit om te voorkomen dat nabestaanden voor onverwacht hoge kosten komen te staan.

Het speciale uitvaarttarief is 1295 euro. In dit tarief is inbegrepen:

  • Het overbrengen van de overledene naar Uitvaarcentrum Zuid te Amsterdam tussen 9.00 en 17.00 uur.
  • De verzorging van de overledene.
  • Een standaard kist.
  • Het vervoer van de overledene naar het crematorium.
  • Een crematie (inclusief eventuele NER-toeslag) in een crematorium en op een tijdstip, bepaald door Uitvaartcentrum Zuid.
  • De uitvaart vindt plaats zonder aanwezigheid van familie en/of belangstellenden.
  • De verstrooiing van de as op het terrein van het crematorium één maand na de crematie, of het op afspraak afhalen van de as op het kantoor van Uitvaartcentrum Zuid te Amsterdam.
  • Nabestaanden die van dit speciale uitvaarttarief gebruik willen maken dienen daarvoor rechtstreeks contact op te nemen de uitvaartondernemer Unigra op telefoonnummer: 020-6178989.

Voor vragen over lichaamsdonatie kunt u bij ons terecht op telefoonnummer: 06-500 67 065 (tijdens kantooruren) of via e-mail: codicil@amc.uva.nl. Het heeft geen zin om contact op te nemen met Unigra omtrent vragen over lichaamsdonatie. Zij kunnen deze vragen namelijk niet beantwoorden. U kunt Unigra wel benaderen voor het melden van een overlijden en het verzorgen van de uitvaart.

Het secretariaat zal wel geopend blijven voor inschrijving van nieuwe donoren maar donoren ingeschreven na 30 september 2022 kunnen bij overlijden tijdens de sluiting geen gebruik maken van het speciale uitvaarttarief.

Wij betreuren deze maatregel ten zeerste en hopen dat dit van korte duur zal zijn. Zodra er meer nieuws is, zullen wij dat op deze pagina met u delen. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze ongewone situatie.

Met vriendelijke groeten,

Prof. Dr. R.J. Oostra en het team van de afdeling Medische Biologie, sectie Klinische Anatomie & Embryologie

Ter beschikking stellen van uw lichaam aan de wetenschap

Het besluit om uw lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap wordt niet zomaar genomen.

Volgens de wet worden de lichamen van overledenen begraven of gecremeerd. Daarnaast is het mogelijk dat u tijdens uw leven besluit uw lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap. Door uw besluit wordt uw lichaam overgedragen aan een anatomisch laboratorium en vindt er geen begrafenis of crematie plaats. U kiest er dan voor om na uw dood uw lichaam te bestemmen voor het onderwijs aan (medische) studenten, de nascholing van artsen en voor de onderzoeksvragen die ons instituut samen met andere wetenschappers probeert te beantwoorden.

Met ingang van 1 juli 2020 is de nieuwe Donorwet van kracht, die betrekking heeft op orgaandonatie. Orgaandonatie is iets anders dan lichaamsdonatie. Het is mogelijk zowel een donorcodicil (voor orgaandonatie) als een wilsbeschikking (voor lichaamsdonatie) te hebben maar tot voor kort waren die meestal niet tegelijk uitvoerbaar. Per 1 juli is echter besloten dat uw lichaam ook door ons geaccepteerd kan worden als er eerst orgaandonatie heeft plaats gevonden. Meer informatie over orgaandonatie vindt u hier.

Voor meer informatie zie onderstaande folders:

Inschrijfformulieren codicilhouder

De ingevulde formulieren kunt u opsturen naar:
Amsterdam UMC locatie AMC
Afdeling medische Biologie
t.a.v. Codiciladministratie
Antwoordnummer 191
1100 WC Amsterdam

Ter beschikking stellen aan de wetenschap; meest gestelde vragen

Informatie voor codicilhouders, hun nabestaanden of gemachtigden

Heeft u nog vragen neem dan telefonisch (antwoord apparaat) of schriftelijk contact met ons op:

Amsterdam UMC, locatie AMC
Afdeling Medische Biologie, sectie Klinische Anatomie en Embryologie
Meibergdreef 15
1105 AZ Amsterdam
Tel. 020-5664927
E-mail: codicil@amc.uva.nl

Contactformulier

Kunt u de PDFs niet printen, vul dan onderstaand contactformulier in om het informatiepakket te ontvangen, waarin ook het registratieformulier is bijgevoegd.