Tijdelijke sluiting Medische biologie, sectie Klinische Anatomie & Embryologie, Amsterdam UMC, locatie AMC

Door een sterke toename in het aantal aangeboden lichamen en het bereiken van onze opslagcapaciteit zijn wij helaas genoodzaakt de afdeling tijdelijk te sluiten voor de aannamen van overledenen. Deze sluiting is van toepassing vanaf 6-2-2024 en zal zeker tot 1-4-2024 duren. Actuele informatie over dit beleid zal hier worden gepubliceerd.

Voor de inschrijving van nieuwe donoren hebben wij ook een tijdelijke stop ingelast. Deze zal duren tot 25-3-2024. Dit is helaas nodig omdat wij momenteel niet voldoende personeel hebben om alle aanvragen in behandeling te kunnen nemen. Omdat de codiciladministratie zeer beperkt bemand is, verzoeken wij u wijzigingen zoveel mogelijk via e-mail door te geven: codicil@amc.uva.nl . Het kan dus zijn dat het even duurt voordat u een reactie krijg, maar weet dat wij iedere e-mail in behandeling zullen nemen.

Onze oprechte excuses voor deze noodzakelijke maatregelen; wij hopen op uw begrip.

Met vriendelijke groeten,

Prof. Dr. R.J. Oostra en het team van de afdeling Medische Biologie, sectie Klinische Anatomie & Embryologie

Ter beschikking stellen van uw lichaam aan de wetenschap

Het besluit om uw lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap wordt niet zomaar genomen.

Volgens de wet worden de lichamen van overledenen begraven of gecremeerd. Daarnaast is het mogelijk dat u tijdens uw leven besluit uw lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap. Door uw besluit wordt uw lichaam overgedragen aan een anatomisch laboratorium en vindt er geen begrafenis of crematie plaats. U kiest er dan voor om na uw dood uw lichaam te bestemmen voor het onderwijs aan (medische) studenten, de nascholing van artsen en voor de onderzoeksvragen die ons instituut samen met andere wetenschappers probeert te beantwoorden.

Met ingang van 1 juli 2020 is de nieuwe Donorwet van kracht, die betrekking heeft op orgaandonatie. Orgaandonatie is iets anders dan lichaamsdonatie. Het is mogelijk zowel een donorcodicil (voor orgaandonatie) als een wilsbeschikking (voor lichaamsdonatie) te hebben maar tot voor kort waren die meestal niet tegelijk uitvoerbaar. Per 1 juli is echter besloten dat uw lichaam ook door ons geaccepteerd kan worden als er eerst orgaandonatie heeft plaats gevonden. Meer informatie over orgaandonatie vindt u hier.

Ter beschikking stellen aan de wetenschap; meest gestelde vragen

Informatie voor codicilhouders, hun nabestaanden of gemachtigden

Heeft u nog vragen neem dan telefonisch (antwoord apparaat) of schriftelijk contact met ons op:

Amsterdam UMC, locatie AMC
Afdeling Medische Biologie, sectie Klinische Anatomie en Embryologie
Meibergdreef 15
1105 AZ Amsterdam
E-mail: codicil@amc.uva.nl

Contactformulier

Vul onderstaand contactformulier in om het informatiepakket te ontvangen, waarin ook het registratieformulier is bijgevoegd.