Lichaamsdonatie Amsterdam UMC, locatie AMC en coronavirus.

Aannamestop lichamen van kracht per 23-11-2021

Helaas moeten wij door omstandigheden onze afdeling sluiten voor de aannamen van overledenen. Door de COVID-19 restricties, is er veel minder onderwijs gegeven en minder onderzoek gedaan waardoor onze opslagcapaciteit volledig gevuld is. Deze overmachtssituatie dwingt ons helaas met onmiddellijke ingang (23-11-2021) tot het weigeren van lichamen van overleden lichaamsdonoren. Deze sluiting zal zeker duren tot 10 januari 2022, daarna zullen wij opnieuw evalueren of we weer open kunnen gaan.

Het secretariaat zal wel geopend blijven voor inschrijving van nieuwe donoren. Donoren ingeschreven na 23-11-2021 kunnen echter geen gebruik maken van het speciale uitvaarttarief. Door vakantie is het secretariaat minder bemand en kan de verwerking langer duren dan u van ons gewend bent.

Voor codicilhouders die ingeschreven zijn vóór 23 november 2021 en die helaas geweigerd moeten worden vanwege de Covid sluiting, biedt onze uitvaartondernemer Unigra voor de duur van de sluiting een speciaal uitvaarttarief aan, wat dit precies inhoudt lees u hieronder:

Het heeft geen zin om contact op te nemen met Unigra omtrent vragen over lichaamsdonatie. Zij kunnen deze vragen namelijk niet beantwoorden. U kunt Unigra wel benaderen voor het melden van een overlijden en het verzorgen van de uitvaart (telefoonnummer: 020-6178989). Voor lichaamsdonoren waarvan het lichaam nu niet geaccepteerd kan worden, wordt een speciaal uitvaarttarief aangeboden om te voorkomen dat nabestaanden voor hoge kosten komen te staan. Het speciale uitvaarttarief is 1295 euro. In dit tarief is inbegrepen:

  • Het overbrengen van de overledene naar Uitvaarcentrum Zuid te Amsterdam tussen 9.00 en 17.00 uur.
  • De verzorging van de overledene.
  • Een standaard kist.
  • Het vervoer van de overledene naar het crematorium.
  • Een crematie (inclusief eventuele NER-toeslag) in een crematorium en op een tijdstip, bepaald door Uitvaartcentrum Zuid.
  • De uitvaart vindt plaats zonder aanwezigheid van familie en/of belangstellenden.
  • De verstrooiing van de as op het terrein van het crematorium één maand na de crematie, of het op afspraak afhalen van de as op het kantoor van Uitvaartcentrum Zuid te Amsterdam.

Nabestaanden die van dit speciale uitvaarttarief gebruik willen maken dienen daarvoor rechtstreeks contact op te nemen de uitvaartondernemer Unigra op telefoonnummer: 020-6178989.

Wij hopen zo snel mogelijk weer lichamen te kunnen aannemen. Zodra er meer nieuws is, zullen wij dat op deze pagina met u delen. Wij betreuren deze maatregel ten zeerste. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze ongewone situatie.

Met vriendelijke groeten,

Prof. Dr. R.J. Oostra en het team van de afdeling Medische Biologie, sectie Klinische Anatomie & Embryologie

Ter beschikking stellen van uw lichaam aan de wetenschap

Het besluit om uw lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap wordt niet zomaar genomen.

Volgens de wet worden de lichamen van overledenen begraven of gecremeerd. Daarnaast is het mogelijk dat u tijdens uw leven besluit uw lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap. Door uw besluit wordt uw lichaam overgedragen aan een anatomisch laboratorium en vindt er geen begrafenis of crematie plaats. U kiest er dan voor om na uw dood uw lichaam te bestemmen voor het onderwijs aan (medische) studenten, de nascholing van artsen en voor de onderzoeksvragen die ons instituut samen met andere wetenschappers probeert te beantwoorden.

Met ingang van 1 juli 2020 is de nieuwe Donorwet van kracht, die betrekking heeft op orgaandonatie. Orgaandonatie is iets anders dan lichaamsdonatie. Het is mogelijk zowel een donorcodicil (voor orgaandonatie) als een wilsbeschikking (voor lichaamsdonatie) te hebben maar tot voor kort waren die meestal niet tegelijk uitvoerbaar. Per 1 juli is echter besloten dat uw lichaam ook door ons geaccepteerd kan worden als er eerst orgaandonatie heeft plaats gevonden. Meer informatie over orgaandonatie vindt u hier.

Voor meer informatie zie onderstaande folders:

Inschrijfformulieren codicilhouder

Ter beschikking stellen aan de wetenschap; meest gestelde vragen

Informatie voor codicilhouders, hun nabestaanden of gemachtigden

Heeft u nog vragen neem dan telefonisch (antwoord apparaat) of schriftelijk contact met ons op:

Amsterdam UMC, locatie AMC
Afdeling Medische Biologie, sectie Klinische Anatomie en Embryologie
Meibergdreef 15
1105 AZ Amsterdam
Tel. 020-5664927
E-mail: codicil@amc.uva.nl

Contactformulier

Kunt u de PDFs niet printen, vul dan onderstaand contactformulier in om het informatiepakket te ontvangen, waarin ook het registratieformulier is bijgevoegd.