LICHAAMSDONATIE AMSTERDAM UMC, LOCATIE AMC

Aannamestop lichamen

 

Geachte Donoren,

Helaas moeten wij zoals al eerder aangekondigd nu echt een tijdelijke aannamestop van lichamen van donoren instellen vanaf maandag 14 november 2022 tot juli 2023. Door de COVID-19 restricties, zijn er veel minder lichamen voor onderwijs en onderzoek gebruikt dan in het verleden het geval was. Het gevolg is dat de limiet van onze opslagcapaciteit bereikt is. Tevens wordt onze faciliteit begin 2023 volledig gerenoveerd. Door deze overmachtssituatie zien wij ons genoodzaakt onze aanname te sluiten en lichamen van overleden donoren te weigeren. Dat betekent voor u als lichaamsdonor dat er bij overlijden tijdens onze sluiting een uitvaart geregeld zal moeten worden.

Voor codicilhouders die ingeschreven zijn vóór 30 september en die helaas geweigerd moeten worden vanwege de sluiting, bieden wij samen met onze uitvaartondernemer Unigra voor de duur van de sluiting een speciaal uitvaarttarief aan. Dit om te voorkomen dat nabestaanden voor onverwacht hoge kosten komen te staan.

Het speciale uitvaarttarief voor Primaire Crematie is €1.650,-. In dit tarief is inbegrepen:

  • Wij doen aangifte van overlijden bij de gemeente en vragen de akte van overlijden aan.
  • Overbrenging van de overledene naar ons crematorium (tussen 9:00 – 17:00 uur, max. 60 km).
  • Verzorging van de overledene.
  • Levering van een in eigen beheer duurzaam geproduceerde crematiekist.
  • Gebruik van onze koelaccommodatie.
  • Wij verzorgen de respectvolle crematie in ons duurzame crematorium (groene stroom), zonder aanwezigen.
  • De verstrooiing van de as op het terrein van het crematorium één maand na de crematie, of het op afspraak afhalen van de as op het kantoor van Uitvaartcentrum Zuid te Amsterdam.
  • Nabestaanden die van dit speciale uitvaarttarief gebruik willen maken dienen daarvoor rechtstreeks contact op te nemen de uitvaartondernemer Unigra op telefoonnummer: 020-6178989.

Voor vragen over lichaamsdonatie kunt u op maandag en donderdag tussen 9:30 en 11:30 bij ons terecht op telefoonnummer: 06-500 67 065 of via e-mail: codicil@amc.uva.nl. Het heeft geen zin om contact op te nemen met Unigra omtrent vragen over lichaamsdonatie. Zij kunnen deze vragen namelijk niet beantwoorden. U kunt Unigra wel benaderen voor het melden van een overlijden en het verzorgen van de uitvaart.

Het secretariaat zal wel geopend blijven voor inschrijving van nieuwe donoren. Voor deze nieuwe aanmeldingen geldt dat de donor moet wonen in het postcodegebied 1000 t/m 3999 of 8200 t/m 8245.

Wij betreuren deze maatregel ten zeerste en hopen dat dit van korte duur zal zijn. Zodra er meer nieuws is, zullen wij dat op deze pagina met u delen. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze ongewone situatie.

Met vriendelijke groeten,

Prof. Dr. R.J. Oostra en het team van de afdeling Medische Biologie, sectie Klinische Anatomie & Embryologie

Ter beschikking stellen van uw lichaam aan de wetenschap

Het besluit om uw lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap wordt niet zomaar genomen.

Volgens de wet worden de lichamen van overledenen begraven of gecremeerd. Daarnaast is het mogelijk dat u tijdens uw leven besluit uw lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap. Door uw besluit wordt uw lichaam overgedragen aan een anatomisch laboratorium en vindt er geen begrafenis of crematie plaats. U kiest er dan voor om na uw dood uw lichaam te bestemmen voor het onderwijs aan (medische) studenten, de nascholing van artsen en voor de onderzoeksvragen die ons instituut samen met andere wetenschappers probeert te beantwoorden.

Met ingang van 1 juli 2020 is de nieuwe Donorwet van kracht, die betrekking heeft op orgaandonatie. Orgaandonatie is iets anders dan lichaamsdonatie. Het is mogelijk zowel een donorcodicil (voor orgaandonatie) als een wilsbeschikking (voor lichaamsdonatie) te hebben maar tot voor kort waren die meestal niet tegelijk uitvoerbaar. Per 1 juli is echter besloten dat uw lichaam ook door ons geaccepteerd kan worden als er eerst orgaandonatie heeft plaats gevonden. Meer informatie over orgaandonatie vindt u hier.

Voor meer informatie zie onderstaande folders:

Inschrijfformulieren codicilhouder

De ingevulde formulieren kunt u opsturen naar:
Amsterdam UMC locatie AMC
Afdeling medische Biologie
t.a.v. Codiciladministratie
Antwoordnummer 191
1100 WC Amsterdam

Ter beschikking stellen aan de wetenschap; meest gestelde vragen

Informatie voor codicilhouders, hun nabestaanden of gemachtigden

Heeft u nog vragen neem dan telefonisch (antwoord apparaat) of schriftelijk contact met ons op:

Amsterdam UMC, locatie AMC
Afdeling Medische Biologie, sectie Klinische Anatomie en Embryologie
Meibergdreef 15
1105 AZ Amsterdam
E-mail: codicil@amc.uva.nl

Contactformulier

Kunt u de PDFs niet printen, vul dan onderstaand contactformulier in om het informatiepakket te ontvangen, waarin ook het registratieformulier is bijgevoegd.