Lichaamsdonatie bij Amsterdam UMC, locatie AMC

In Nederland kennen we volgens de wet op de lijkbezorging drie eindbestemmingen: begraven, cremeren of de ter beschikkingstelling aan de wetenschap (voor onderwijs en onderzoek). Ter beschikkingstelling aan de wetenschap betekent dat het lichaam na het overlijden aan het anatomisch instituut van een universiteit geschonken wordt. Het lichaam wordt gebruikt voor onderwijs en onderzoek.

Op dit moment zijn wij geopend voor de registratie van nieuwe donoren en de aanname van overledenen.

De voorwaarde voor nieuwe aanmeldingen is dat de donor moet wonen in het postcodegebied 1000 t/m 3999 of 8200 t/m 8245.

Aannamebeleid nieuwe donoren

Door de grote toename van de hoeveelheid inschrijvingen zijn wij genoodzaakt een nieuwe maatregel te treffen voor donoren die zich na 25-1-2024 hebben ingeschreven.
Wanneer de nieuw ingeschreven donor binnen 6 maanden na inschrijving komt te overlijden bestaat de mogelijkheid dat het lichaam niet wordt geaccepteerd. Wij zijn genoodzaakt deze extra beperking in te voeren om de aanname van lichaamsdonoren, die vaak al meer dan 25 jaar staan ingeschreven, beter te kunnen waarborgen.

Contact

Om een overlijden te melden:

  1. Neemt u altijd eerst contact op met de huisarts, schouwarts of weekendarts. De arts moet eerst het overlijden vaststellen en zal de overlijdensverklaringen invullen.
  2. Neem contact op met de uitvaartverzorging. Dat is firma Unigra. Zij zijn zeven dagen per week, 24 uur per dag te bereiken op telefoonnummer 020-6178989. Zorg dat u de gegevens van de overledene bij de hand heeft (naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, naam/adres van de contactpersoon en naam/adres van de huisarts van de overledene).
  3. De uitvaartverzorging gaat u vragen wanneer het lichaam van de overledene opgehaald kan worden. Het lichaam moet binnen 24 uur na overlijden bij ons binnen gebracht worden. Wij vragen u dan ook zo snel mogelijk na overlijden contact met Unigra op te nemen. Er is dan evengoed nog tijd om afscheid te nemen. Geef aan het uitvaartcentrum door wie u nog verwacht om afscheid te nemen en hoeveel tijd u nodig heeft voor dit afscheid. Let op: laat u niet haasten en zorg ervoor dat u voldoende tijd neemt om afscheid te nemen. Als de overledene eenmaal opgehaald is, is het niet meer mogelijk om afscheid te nemen.
  4. Op het afgesproken moment komt de uitvaartverzorging het lichaam van uw dierbare ophalen. Het ophalen van het lichaam gebeurt per brancard. Zorg dat u geen bezittingen of sieraden (of bril) meegeeft. Alle kleding die de overledene aanheeft, wordt bij binnenkomst in het anatomisch instituut vernietigd. Houd hier dus rekening mee. Tekeningen en bloemen mogen wel meegegeven worden.
  5. De uitvaartverzorging neemt de overlijdensverklaringen van de arts mee. Zij zullen zorgdragen voor de aangifte van overlijden. U hoeft zelf geen aangifte van overlijden te doen bij de gemeente. U kunt na 5 werkdagen de akte van overlijden ophalen bij de gemeente. Let op, in sommige gemeente kan dit alleen op afspraak, raadpleeg hiervoor de website van uw gemeente.

Als het lichaam bij ons is binnen gebracht, ontvangt u hiervan een bevestigende brief, waarin wij onze dank uiten voor de lichaamsdonatie. Jaarlijks wordt er een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd, waarvoor u een uitnodiging zult ontvangen (ongeveer een maand voor de herdenking). Meestal vindt deze herdenking plaats op de eerste zaterdag van juni.

U ontvangt geen verder bericht omtrent de crematie van de stoffelijke resten of de verstrooiing van de asresten.

Voor het doorgeven van wijzigingen kunt u een e-mail sturen naar codicil@amc.uva.nl of door een brief te sturen naar onderstaand adres.

Voor telefonische vragen over lichaamsdonatie kunt u op maandag en donderdag tussen 9:30 en 11:30 bij ons terecht op telefoonnummer: 06-500 67 065.

Het heeft geen zin om contact op te nemen met onze uitvaartondernemer, Unigra, omtrent vragen over lichaamsdonatie. Zij kunnen deze vragen namelijk niet beantwoorden. U kunt Unigra wel benaderen voor het melden van een overlijden.

Via onderstaande links vind u meer informatie over lichaamsdonatie:

Ter beschikking stellen aan de wetenschap; meest gestelde vragen

Informatie voor codicilhouders, hun nabestaanden of gemachtigden

Amsterdam UMC, locatie AMC
Afdeling Medische Biologie, sectie Klinische Anatomie en Embryologie
Meibergdreef 15
1105 AZ Amsterdam
E-mail: codicil@amc.uva.nl

Contactformulier

Vul onderstaand contactformulier in om het informatiepakket te ontvangen, waarin ook het registratieformulier is bijgevoegd.