Opening Medische biologie, sectie Klinische Anatomie & Embryologie, Amsterdam UMC, locatie AMC

Na een sluiting van een aantal maanden, in verband met de verbouwing van ons mortuarium doet het ons genoegen te kunnen mededelen dat wij per 15-6-2023 weer geopend zijn voor de aannamen van stoffelijk overschotten van onze donoren.

Voor de inschrijving van nieuwe donoren zijn wij altijd open gebleven.

Voor nieuwe aanmeldingen geldt dat de donor moet wonen in het postcodegebied 1000 t/m 3999 of 8200 t/m 8245.

Voor telefonische vragen over lichaamsdonatie kunt u op maandag en donderdag tussen 9:30 en 11:30 bij ons terecht op telefoonnummer: 06-500 67 065 . U kunt ons ook bereiken via e-mail: codicil@amc.uva.nl; wij zullen u dan zo spoedig mogelijk antwoorden. Het heeft geen zin om contact op te nemen met onze uitvaartondernemer Unigra,  omtrent vragen over lichaamsdonatie. Zij kunnen deze vragen namelijk niet beantwoorden. U kunt Unigra wel benaderen voor het melden van een overlijden.

Met vriendelijke groeten,

Prof. Dr. R.J. Oostra en het team van de afdeling Medische Biologie, sectie Klinische Anatomie & Embryologie

Ter beschikking stellen van uw lichaam aan de wetenschap

Het besluit om uw lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap wordt niet zomaar genomen.

Volgens de wet worden de lichamen van overledenen begraven of gecremeerd. Daarnaast is het mogelijk dat u tijdens uw leven besluit uw lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap. Door uw besluit wordt uw lichaam overgedragen aan een anatomisch laboratorium en vindt er geen begrafenis of crematie plaats. U kiest er dan voor om na uw dood uw lichaam te bestemmen voor het onderwijs aan (medische) studenten, de nascholing van artsen en voor de onderzoeksvragen die ons instituut samen met andere wetenschappers probeert te beantwoorden.

Met ingang van 1 juli 2020 is de nieuwe Donorwet van kracht, die betrekking heeft op orgaandonatie. Orgaandonatie is iets anders dan lichaamsdonatie. Het is mogelijk zowel een donorcodicil (voor orgaandonatie) als een wilsbeschikking (voor lichaamsdonatie) te hebben maar tot voor kort waren die meestal niet tegelijk uitvoerbaar. Per 1 juli is echter besloten dat uw lichaam ook door ons geaccepteerd kan worden als er eerst orgaandonatie heeft plaats gevonden. Meer informatie over orgaandonatie vindt u hier.

Voor meer informatie zie onderstaande folders:

Inschrijfformulieren codicilhouder

De ingevulde formulieren kunt u opsturen naar:
Amsterdam UMC locatie AMC
Afdeling medische Biologie
t.a.v. Codiciladministratie
Antwoordnummer 191
1100 WC Amsterdam

Ter beschikking stellen aan de wetenschap; meest gestelde vragen

Informatie voor codicilhouders, hun nabestaanden of gemachtigden

Heeft u nog vragen neem dan telefonisch (antwoord apparaat) of schriftelijk contact met ons op:

Amsterdam UMC, locatie AMC
Afdeling Medische Biologie, sectie Klinische Anatomie en Embryologie
Meibergdreef 15
1105 AZ Amsterdam
E-mail: codicil@amc.uva.nl

Contactformulier

Kunt u de PDFs niet printen, vul dan onderstaand contactformulier in om het informatiepakket te ontvangen, waarin ook het registratieformulier is bijgevoegd.